Norrbottens Media

Norrbottens Medias hjärta slår för att göra Norrbotten bättre, båda för våra läsare och våra kommersiella partners.

Mats Ehnbom har ordet

Som VD går jag till jobbet med lätta steg varje dag. Mitt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för att den samhällsviktiga journalistik som bedrivs av våra journalister har så mycket resurser som möjligt. Alla pengar vi tjänar går tillbaka in i verksamheten, för att göra Norrbotten till en bättre plats att leva i. Vi är stiftelseägda och har inga ägare som ska tjäna privata pengar på vår verksamhet. Ni förstår kanske varför jag visslar när jag gå till jobbet, och inte har några som helst problem att motivera mig själv att hela tiden utveckla vårt fina företag.

Förutom samhällsnytta, skapar även den journalistiska kärnans räckvidd stora möjligheter för våra annonsörer. Det gör att jag och mina medarbetare kan knyta ihop de norrbottniska företagen med nya och befintliga kunder. Vi bidrar därmed till att skapa livskraftiga och lönsamma norrbottniska företag som utvecklar och skapar tillväxt i Norrbotten. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas, och är inte nöjda förrän kunderna är nöjda.

Just nu är Norrbottens Media inne i en mycket intressant utvecklingsfas. Digitaliseringen skapar många nya möjligheter, och ställer också nya krav på oss som jobbar i företaget. Vi har medvind och har under året nominerats till branschens två finaste utmärkelser, Årets dagstidning och Årets lokala mediehus. Det är ett fint kvitto på att vi är på rätt väg i vår utvecklingsresa. Vi vill ha med er läsare och/eller annonsörer på den resan. Häng med oss och vårt fantastiska företag!

Mats Ehnbom
VD Norrbottens Media

LEDNINGSGRUPPEN

Mats Ehnbom, VD Norrbottens Media

Peder Stockman, företagsmarknadschef

Åsa Junkka, redaktionschef

Ann-Sofie Lund, chef affärsutveckling och kommunikation

Linda Nyström, digital försäljningschef

Christina Markström, ekonomichef

Leif Bergström, VD Tryck i Norr och Norrbottens Media distribution

Norrköpings Tidningars Media AB, NTM, med säte i Norrköping, ägs till 78 procent av Erik och Asta Sundins Stiftelse genom Norrrköpings Tidningars AB samt till 22 procent av de Johanssonska stiftelserna – Axel Johanssons Minne, Axel Johanssons donation samt Axel Johanssons understödsfond – genom Axel Johansson Upsala Nya Tidnings Förvaltning AB.